Mercedes EQ All Electric Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hei.
Har planer om å montere dash kamera i bilen men finner ikke sikrings diagram. Har noen monter dette? Trenger sikring med spenning hele tiden , selv når bilen er av.
Håper noen kan hjelpe
 
1 - 1 of 1 Posts
Top